De 20 veiprosjektene ligger alle inne i prioriteringslista til Statens vegvesen, og koster alle mer enn en milliard kroner. Tilsammen skal det bygges 166 kilomter ny tunnel på strekningene, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. 

Blant tunnelprosjektene som er vurdert er E10 Nappstraumen - Å, E6 Ulvsvågskaret, E6 Megården-Mørsvikbotn og E8 Flyplasstunnelen Tromsø inkl. F2-lenka.

Ekspertgruppa mener det mulig å bygge tunnelene på en enklere, men likevel fullgod måte. Det vil også være innsparingspotensiale for tunneler som skal rehabiliteres og tunnelprosjekter under en milliard kroner. Forslaget kan også komme til nytte for fylkeskommunene og NyeVeier AS. Flere av tiltakene vil også gjøre det enklere å vedlikeholde tunnelene, skriver vegvesenet.

Ekspertgruppa har vurdert 38 ulike tiltak, og noen av de som har størst økonomisk effekt er som følger: 

  • Redusere tykkelse på betongelement.  
  • Smalere vegskulder for tunneler med moderat trafikk.  
  • Åpne for bruk av sprøytebetong over PE-skum/membran på tunneler med relativt høy trafikk. 
  • Vurdere nye løysinger for brannslokking.  

Prosjektleder Marius Slinde mener tiltakene ikke vil gå ut over tryggheten i tunnelene. 

– Nei, det skal være trygt å kjøre i norske tunneler. Det gjelder for trafikktrygghet, branntrygghet og sikring mot nedfall av stein. Samtidig må vi unngå løsninger som gir marginale gevinster, slik at det blir rom for å realisere andre prosjekter raskere, sier Slinde.  

Du kan lese hele pressemeldingen fra Statens vegvesen her.