Det er gledelig for oss å nå kunne melde at de som har ønsket å fortsette sin lærlingetid, har fått arbeid i andre NESO-bedrifter:

  • Michael Kames er startet hos HAK Entreprenør
  • Brage Kivijervi hos Entreprenør Harald Nilsen
  • Simen Hiis Bergh Solheim hos Entreprenør Harald Nilsen

Også for den siste NESO-eleven hadde vi potensiell bedrift, men vedkommende valgte å søke andre utfordringer.
– Vi som jobber med Lærlingeskolen er selvfølgelig svært tilfreds med at lærlingene som helt uforskyldt plutselig sto uten læreplass, nå har fått seg ny arbeidsgiver. Samtidig er jeg jo ikke overrasket over at medlemmene i Alta åpner døren når ungdom er ute etter læreplass. Det viser  at behovet for lærlinger på ingen måte er avtagende, og at vi har medlemmer som har rekruttering høyt prioritert, sier Remi Hanssen.

NESO ønsker bedrifter og lærlinger lykke til videre!