NESO gjennomførte kurs for fremtidige hjelpearbeidere første gang høsten 2023, etter å ha vunnet et anbud for NAV Nordland. Prosjektet gikk ut på å gi arbeidssøkere nødvendige kurs og praktisk opplæring for å kunne gå inn i jobb på byggeplass.

– Kurset resulterte i at 50 prosent av deltakerne i opplæringsprogrammet forlot jobbsøkerkøen og gikk ut i arbeid, noe vi selvfølgelig var svært fornøyd med, sier Remi Hanssen, som var prosjektansvarlig den gang.

Hanssen kan nå fortelle at NESO har vunnet et nytt anbud hos NAV Nordland. Neste kurs får oppstart allerede 16. september.

– Da starter vi med en uke kurssamling, før deltakerne skal ut i praksis rundt omkring i fylket, sier Hanssen, som er svært fornøyd med at NAV Nordland igjen har valgt NESO til oppdraget.

– Det viser vel at vi traff med opplegget sist, og at oppdragsgiveren var fornøyd med både gjennomføring og sluttresultatet, sier Hanssen.

Det neste steget for NESO blir å kartlegge hvilke bedrifter som vil være med som praksisbedrifter denne runden.

– Vi trenger medlemmer som stiller opp og er med på dette viktige oppdraget som vi har fått. For entreprenørene er dette en flott mulighet til å få tak i en hjelpearbeider eller to, som kanskje senere tar steget og blir fagarbeider. Det er nemlig fullt mulig, sier Hanssen.

– Nå håper jeg virkelig at bedriftene våre er positive til å ta inn jobbsøkere slik at vi kan gjennomføre oppdraget på en skikkelig måte. Det er bare å kontakte NESO så fort som mulig for dem som er interessert i gratis hjelpearbeider, avslutter Hanssen.

Fakta

Hjelpearbeiderprosjektet

  • NESO skal gjennom et 11 uker langt opplæringsprogram gi opplæring og kvalifisere inntil 15 personer fra Nordland til å arbeide på byggeplass.
  • Programmet starter og avsluttes med en kurs-uke i Svolvær. Opplæringen er lovpålagte kurs innen HMS og verktøy. I mellomperioden skal deltakerne være åtte uker ute i praksis hos en bedrift.
  • Opplæringen skal ikke gi kostander hverken for praksisbedriftene eller deltakere.
  • Etter endt praksis kan bedriften gi tilbud om prøvetid til deltakerne. I prøvetiden på 3-6 mnd. dekker NAV en stor andel av lønnen.

Eirik Dahle var en av deltakerne fra vårt første hjelpearbeiderkurs. Les om hans erfaringer her. 

Her kan du lese mer om hjelpearbeiderprosjektet.