I år ble prisen delt ut til to verdige vinnere. Spenncon AS på Hønefoss og Overhalla Betongbygg. Prisen har blitt utdelt siden 1994 og kriteriene for vurdering er:

  • Helse, miljø og sikkerhetsarbeid
  • Innovasjon og kunnskapsvekst
  • Motiverer og rekrutterer

I juryens begrunnelse for tildelingen av prisen, skrives følgende om Overhalla Betongbygg:

«Fabrikken har spesialisert seg på flere områder og har en helt unik evne til å utvikle og tilpasse seg nye markeder, samtidig som de videreutvikler gamle veletablerte satsningsområder.

Bedriften har de senere årene ekspandert kraftig, og videreutvikler seg også ved deleierskap til andre bedrifter i byggenæringen.

Fabrikken imponerer med flotte produksjonshaller, eksepsjonelt produksjonsutstyr og flotte kontorer.

Bedriften er tilpasningsdyktig og har utviklet sitt eget design og teknologi. Bedriften er innovativ, løsningsorientert og en faglig dyktig sparringspartner for kunder. De utfordrer gjerne kunden når det er nødvendig.

Bedriften har i løpet av få år opparbeidet seg et solid renomme, derfor strekker markedet seg langt utenfor regionen de tilhører.

Bedriftens ledelse er svært engasjert i å påvirke våre folkevalgte både sentralt og ikke minst lokalt for å fremme betong som et trygt og bærekraftig materiale. Dette er til glede for hele bransjen».

– Dette betyr veldig mye for oss, etter så mange års hardt arbeid for å få til en effektiv og bærekraftig fabrikk. Vi har gjort store investeringer i en vanskelig tid, men dette mener jeg har vært nødvendig for å møte fremtiden på en god måte, sier daglig leder i Overhalla Betongbygg, Arnt Ove Amdal.

– Vi er veldig godt fornøyd med prisen, den inspirerer oss til å nå nye mål, legger han til.

– vi nå har en solid ordrereserve som går langt inn i 2025, og at året 2023 har vært et godt økonomisk år for bedriften. Noe som både resulterer i å trygge eksisterende arbeidsplasser og ikke minst skaper det flere nye arbeidsplasser. Det at vi lykkes i vår satsning gir også verdifulle ringvirkninger lokalt, sier salgs- og markedssjef Per Einar Dahl.