Hyggevatn transformatorstasjon

Den nye transformatorstasjon er en del av Statnetts utbygging av kraftlinjen Skaidi-Hammerfest, og er et ledd i Equinors elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya, skriver Consto i en pressemelding. 

Hyggevatn trafostasjon vil gi ringvirkninger til det lokale næringslivet i regionen, og vil under byggingen sysselsette inntil 70 personer.

Kontrakten er på 550 millioner kroner inkl. mva, og arbeidene er planlagt med oppstart sommeren 2024. Arbeidene er planlagt sluttført høsten 2027.

Hyggevatn transformatorstasjon. Illustrasjon: Multiconsult
Hyggevatn transformatorstasjon. Illustrasjon: Multiconsult

– Vi har tidligere hatt et godt samarbeid med Statnett om utbyggingen av Salten trafostasjon i Nordland, og vi er takknemlige for at vi igjen får samarbeide med Statnett. Dette er et viktig og fremtidsrettet prosjekt som vil bidra til bedre forsyningssikkerhet i regionen samt imøtekomme behovet for elektrifisering av Melkøya, sier Fredrik Alver Okkenhaug.

Arbeidene Consto skal utføre omfatter blant annet bygging av nye transformatorsjakter, kontrollanlegg for både Statnett og Equinor, servicebygg med overnattingsplasser, kontorlokaler og garderober, samt adkomst til stasjonsområdet. Statnett er ansvarlig byggherre, men Equinor skal inn på eiersiden til deler av den ferdigstilte stasjonen.

 Mosjøen videregående skole

Consto har singert kontrakt med Nordland Fylkeskommune om byggingen av nye Mosjøen videregående skole. Kontrakten har en verdi av 620 millioner kroner, skriver Consto i en pressemelding. 

Nordland fylkeskommune har en ambisjon om at skolen skal miljøsertifiseres til BREEAM-NOR Very Good. Dette blir altså et bygg med sterkt fokus på bærekraft i alle faser av prosjektet og helt til ferdig bygg.

– Over år har vi opparbeidet oss kompetanse innenfor BREEAM gjennom flere prosjekter med tilsvarende miljøambisjoner. Vi tar med oss våre tidligere erfaringer og kompetanse inn i prosjektet og vi ser frem til et godt samarbeid med Nordland fylkeskommune om å realisere ambisjonene deres, sier Constos prosjektleder Rune Haugen i pressemeldingen. 

Slik skal nye Mosjøen Videregående Skole bli.
Slik skal nye Mosjøen Videregående Skole bli.

Byggestart ligger an til å bli allerede i juni/juli. Den nye skolen skal stå ferdig våren 2027. Consto ser frem til oppstart av det relativt store byggeprosjektet, med et bebygd areal på tomta på 6 000 kvadratmeter. Fordelt over tre etasjer blir det totale bruksarealet på hele 14 800 kvadratmeter.

– Ikke bare er dette et bærekraftig prosjekt, det er også et topp moderne undervisningsbygg som vil inneholde mange tekniske løsninger. Vi takker for tilliten fra fylkeskommunen og gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier Rune Haugen.

Totalt har den nye Mosjøen videregående skole en øvre ramme på 1.190 millioner kroner, som blant annet innbefatter flytting av Restaurant og matfag til Marka.

– Men i tillegg til avtalen vi nå har inngått med Consto, vil annen infrastruktur, kjøp av tomt, og tilskudd til ny Storhall på Kippermoen, også inngå i det største byggeprosjektet vi noen gang har gjennomført i Nordland fylkeskommune, sier fylkesråd Lise Henriette Rånes.