I nåværende anskaffelsesregelverk er det angitt at oppdragsgivere «bør» vekte klima og miljø med minst 30 prosent der miljø brukes som tildelingskriterium. Dette er nå endret til «skal» med virkning fra 1. januar 2024.  

Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel må vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelse.

Alternativt kan det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjon, dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt. Kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. 

Hva betyr dette for entreprenørene?   

For NESO sine medlemmer betyr dette at det i enda større grad må fokuseres på miljøvennlige løsninger, samt at man også har på plass miljøledelse system som for eksempel Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller tilsvarende.  Andre miljøtiltak og hensyn vil også kunne være relevante, som for eksempel transport, avfallshåndtering, energiforsyning i byggeperioden mv.   

Hvordan oppdragsgivere rent praktisk og konkret skal vekte miljø er ikke angitt i forskriften, men vi håper og tror det vil komme veiledning på dette.  

NESO vil på høstmøte i Lisboa den 27.-29. oktober komme nærmere inn på de nye reglene.