Pris avtales pr oppdrag avhengig av størrelse, kompleksitet, krav til nøyaktighet, sikkerhet, fremdrift osv

Dette tilbudet inngår i NESO medlemmers mulighet til delfinaniering inntil kr 50 000 pr bedrift. Delfinansiering er betinget av 50% egenkapital.