I september 2020 skannet vi en gammel rorbu i Henningsvær for vår medlemsbedrift Henriksen Bygg.

Formålet med denne jobben var å skape et realistisk utgangspunkt for videre prosjektering av en kompleks rehabiliteringsjobb hvor mye eksisterende bæring og vegger skulle byttes ut. 

Ved hjelp av punktsky levert av NESO har de fått et bedre beslutningsgrunnlag som sparer de medvirkende på prosjektet for tid og penger ved å minimere reising til å fra prosjekt for å ta mål og bilder. En slik gammel rorbu har selvfølgelig en del sig og skjevheter, disse kan være særlig vanskelig å fange opp ved hjelp av manuell innmåling. Ved hjelp av skanning er dette lett å dokumentere å ta med seg inn i planleggingen.

 

skann

skann