Drivhjulet i et godt miljøledelsessystem er arbeid med kontinuerlig forbedring. Miljøfyrtårn har utviklet et helhetlig og effektivt styringsverktøy, som består av ulike digitale verktøy og hjelpemidler for å hjelpe virksomheter med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.

Dette er et av hovedprinsippene i miljøledelsessystemet.

Alle sertifiserte virksomheter får gratis tilgang til et styringsverktøy i en digital Miljøfyrtårnportal. Styringsverktøyet består av fem ulike moduler, der hver enkelt modul vil være til hjelp for å kunne løse utfordringer knyttet til forbedringsarbeidet.

Styringsverktøyets moduler:

Policy og mål – Hjelp til å avdekke hva som har størst miljøpåvirkning og til å sette klare mål.

Tiltak – Hjelp til å planlegge og følge opp hvordan virksomheten skal nå målene.

Innrapportering – Hjelp til å samle inn data og gjøre opp status på miljøarbeidet.

Resultater og statistikk – Hjelp til å få innsikt og se hvilke resultater dere har oppnådd.

Klimaregnskap – Hjelp til å få oversikt over virksomhetens miljøpåvirkninger.