Følgende kostnader er knyttet til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

  • Engangs etableringskostnad til Stiftelsen Miljøfyrtårn, og deretter en årlig serviceavgift.
  • Bruk av konsulent. Mulighet for pakkepris hos NESO kr. 19 900.-
  • Bruk av sertifisør.

 

Eksempel på etableringskostnad

10-29 årsverk    7 120.-

30-50 årsverk    10 810.-

 

Eksempel på årlig serviceavgift

10-29 årsverk    3 120.-

30-50 årsverk    5 200.-

Se fullstendig prisoversikt