Samling en: 16.- 18. april 2024
 • Ledelse på byggeplass med fokus roller og oppgave- og ansvarsfordeling 
 • Kommunikasjon og ledelse 
 • Rammevilkår 
 • Planlegging på byggeplass 
 • Testoppgave
Samling to: 11.- 13. juni 2024
 • Planlegging på byggeplass forts.
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Ukeplanlegging – prinsipper, metoder og verktøy
 • Testoppgave
Samling tre: 27.- 29. august 2024
 • Oppfølging av produksjonen 
 • Praktisk arbeidsledelse 
 • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) 
 • Ytre miljø og avfallsbehandling 
 • Rapportering og registrering av produksjon 
 • Eksamen