NESOs BAS-skole består av 3 samlinger a 3 dager med oppfølging av individuell coach i mellomperiodene. Skolen strekker seg  normalt 3 måneder, men ferie kan komme mellom samlingene. Dato for samlingene fremgår av hovedsiden.