NESO arrangerer i samarbeid med C3 BIM totalt 3 samlinger med fokus på LAVTERSKEL innføring i bruken av BIM. Det kreves ingen forkunnskaper, programvarelisenser eller spesielt PC utsyr for å delta på denne skolen. Elevene må ha med PC.

Formålet med skolen er å gi elevene en grundig innføring i praktiske og teoretiske problemstillinger rundt bruken av BIM, samt gi elevene et springbrett for å kunne iverksette prosesser i egen bedrift.