Dette sier tidligere deltakere:

Min tid på NESOs BIM-skole var en lærerik og informativ reise, hvor jeg ikke bare lærte om bygningsinformasjonsmodellering, men også om samarbeid, problemløsning og innovasjon. Her har jeg lagt grunnlaget for videre utforsking innen BIM og jeg er takknemlig for den kunnskapen og erfaringen jeg fikk.

Gjøran Sommarseth,
kalkulatør og BIM koordinator i Harstadbygg

Etter å ha vært gjennom BIM-skolen, har det åpnet seg muligheter innen BIM som var utenkelig før skolen. Mulighetene som ligger innen BIM er uante, og jeg er nå klar for å utforske disse.

Odd Andre Aagård,
prosjektleder Birger Pedersen

Jeg har nå en mye bedre forståelse av BIM enn før jeg begynte på skolen - både i forhold til begreper og oppbygning, men også bruksområde. Jeg kjenner også igjen mange av de problemstillingene som har vært skildret i samlingene. Dette er en reise vi gjerne vil være med på videre.

Robin Fredriksen,
kalkulatør og prosjektkonsulent Øksnes entreprenør