Denne skolen opererer ikke med fadderordning slik de andre skolene i NESO gjør. Dette fordi BIM skolen er mer myntet på fag og ikke på ledelse