Deltakerne kommer gjerne fra funksjonærstillinger som prosjekt- og anleggsleder, kalkulatør, konstruktør, prosjektekteringsleder