NESO`s BIM skole legger opp til et samlet pensum av teori og praksis.

Den teoretiske biten gjennomføres på fysiske samlinger og består i hovedsak av presentasjoner og gruppearbeid fordelt på 3 ulike temaer over 3 samlinger. 

 • Samling 1 : BIM i prosjektering og kalkylefasen (V/Mats Johanssons NESO)
  • BIM teori forelesninger med praktiske eksempler
  • Bruks og bestiller kompetanse iht formålsBIM
  • Relevante standarder og veiledninger
  • Leveranse og mottaks krav
  • Juridiske problemstillinger
  • BIM styringsdokumenter
  • Kalkulasjons metoder ved bruk av en BIM
  • BIM oppstarts prosedyrer
  • BIM ressursbank

Lavterskel avsluttende teoretisk prøve

 

 • Samling 2: BIM i utførelsesfasen (V/Kenneth Krogseth C3BIM)
  • BIM teori forelesninger med praktiske eksempler
  • BIM på byggeplass – BIM visningsverktøy (Dalux, StreamBIM)
  • Utvidet praktisk bruk av Solibri
  • Tverrfaglige modellkontroll med Solibri
  • BIM sakshåndtering (BCF)
  • Data visualisering

Lavterskel avsluttende teoretisk prøve

 

 • Samling 3: BIM i overlevering og FDVU fasen (V/Kjetil Krogseth BIMFRONT)
  • BIM teori forelesninger med praktiske eksempler
  • Åpen BIM - innføring i IFC standard
  • Strukturert FDV iht. ISO 23387:2020 (Product Data Templates)
  • Produktinformasjon i modell
  • Byggherres systemarkitektur for bruk av BIM til FDV
  • Modellkontroll ifm overlevering
  • Maskinvalidering, kontroll av informasjon og geometri iht. krav
  • Kontroll av prosjektert mot faktisk bygget


Lavterskel avsluttende eksamen