Ordinær skoleavgift: NOK 45.000,-

Rabattstige for medlemmer i NESO:
Første deltaker:    10 %  rabatt
Andre deltaker:    15 %  rabatt
Øvrige deltakere:  20 %  rabatt