Samling 1: 9.-13. oktober 2024
 • Presentasjon av deltakere, mål, bakgrunn og forventninger
 • Arbeidssituasjonen til formann / byggeplassleder
 • Generelt om lover, forskrifter og standarder 
 • Presentasjon av deltakere, mål, bakgrunn og forventninger
 • Arbeidssituasjonen til formann / byggeplassleder
 • Generelt om lover, forskrifter og standarder 
 • Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften
 • Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter 
 • Overenskomsten til partene i BA-bransjen 
 • Plan- og bygningsloven 
 • Kunden vår og hans krav
 • Entrepriseformer, Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring
 • Personlig planlegging
 • Organisering med oppgave og ansvarsfordeling i byggeprosjekt 
 • Hjemmearbeid og testoppgave
Samling 2: 5.-8. november 2024
 • Kontraktsforhandlinger med kunde, UE og leverandører 
 • Planlegging som styringsverktøy 
 • Fremdrifts- og ressursplanlegging
 • Jobbplanlegging og jobbstartmøte
 • Aktuelle planer i et byggeprosjekt
 • Riggplan, innkjøpsplan og ukeplan
 • Økonomistyring av byggeprosjekt 
 • Formannens rolle i planleggingen
 • Kalkulasjon, planlegging og oppfølging
 • Hjemmearbeid og testoppgave
Samling 3: 4.-8. desember 2024
 • KS, HMS og Miljø¸ i byggeprosjekt 
 • Kvalitetsplan, HMS-plan og miljø¸oppfølgingsplan
 • Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass 
 • Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt 
 • Prekvalifisering for planlegging og utførelse av bygge- og anleggsoppdrag
 • Generelt om oppbygging og bruk av Norsk Standard 
 • NS 8400 «Anbudskonkurranser», NS 8410 "Anskaffelse ved konkurranse" 
 • Lov om offentlige anskaffelser 
 • NS 8406 og NS 8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt" 
 • NS 8406 og NS 8405 “Endringer og tillegg, Overtakelse og garantioppfølging 
 • NS 8407 «Totalentrepriser» - likheter og ulikheter sett i forhold til NS 3406 
 • Andre kontraktstandarder
 • Hjemmearbeid og testoppgave
Samling 4: 7.- 10. januar 2025
 • Motivasjon
 • Ledelse og rollen som leder 
 • Medarbeiderutvikling med fokus på Medarbeiderevaluering
 • Medarbeiderutvikling med fokus på Utviklingssamtale og Prestasjonsutvikling
 • Møter
 • Bedriftskulturer
 • Presentasjonsteknikk
 • Gjennomgang av utvalgte tema, uttørking bygg 
 • Hjemmearbeid og testoppgave
Samling 5: 19.- 23. februar 2025
 • Kundebehandling og markedsføring 
 • Digitalisering av byggeprosessen
 • Formannsrollen i beskrevne entrepriser og totalentrepriser
 • Rent bygg - “praktisk gjennomføring" 
 • Forberedelser til eksamen
 • Livskvalitet, stressmestring og utbrenthet 
 • Eksamen
 • Avslutningsmiddag, overlevering av diplom