Den største forskjellen er at man får mye mer praktisk opplæring på NESO Lærlingeskole, og at man starter som lærling umiddelbart. 

Den vanlige organiseringen for yrkesfaglig utdanning er to år på skole med teori først, deretter to år som lærling i lærebedrift.

Elevene på NESO Lærlingeskole kommer til Svolvær på skolesamlinger tre ganger hvert skoleår. Disse teorisamlingene varer i to uker. Resten av tiden er man lærling og går læretid hos en bedrift på hjemplassen. Etter fire år med skolesamlinger og læretid kan man ta fagbrev. Man har lønn under hele utdannelsen, også under teorisamlinger.

Du vil ha de samme rettighetene til videre utdanning og opptak til andre skoler, som om du hadde vært elev ved ordinær videregående skole.