I prinsippet kan alle som ønsker fagbrev i byggebransjen søke seg til skolen. Vi har elever mellom 16 og 30 år.

  • Elever som kommer rett fra grunnskolen
  • Elever som har gått andre utdanningsprogrammer i videregående skole
  • Elever med ufullstendig vitnemål
  • Hjelpearbeidere og andre ufaglærte (voksne)