Alle lærebøker kjøpes inn av skolen og deles ut når elevene kommer til teorisamling. Mange av bøkene er digitale.

Skole-PC kjøpes inn av NESO og lånes ut til elevene under samlinger. Når samlingene er over tas PC-ene inn. På den måten sikrer vi oss at alle elever starter med den programvaren som trengs for å gjennomføre undervisningen på en god måte. Det brukes blant annet tegneprogrammer og da er vi avhengig av at PC-ene er oppdaterte hver gang.