NESO jobber året rundt for at så mange ungdommer som mulig skal klare å gjennomføre byggfagutdannelsen som de har startet på. NESO representerer byggebransjen i nord, og vi ønsker oss flere ungdommer inn i vår spennende bransje.

Vi synes derfor det er veldig synd når elever som har valgt byggfag, av ulike årsaker faller fra underveis i skoleløpet. Heldigvis finnes det fortsatt håp om du fortsatt ønsker å få et fag- eller svennebrev! 

NESOs Lærlingeskole har inntak av elever hele året, og på denne skolen er du som elev mest på jobb ute i praksis. Du sitter på skolebenken i kortere perioder, på teorisamlinger som varer i to uker av gangen.

Send søknad så fort som mulig til oss, så kan vi hjelpe deg med læreplass i nærheten av der du bor.

Skolen er gratis. 

Kort om NESOs Lærlingeskole:

Hva skiller Lærlingeskolen fra annen videregående opplæring?

Den største forskjellen er at man får mye mer praktisk opplæring på NESO Lærlingeskole, og at man starter som lærling umiddelbart.

Den vanlige organiseringen for yrkesfaglig utdanning er to år på skole med teori først, deretter to år som lærling i lærebedrift.

Elevene på NESO Lærlingeskole kommer til Svolvær på skolesamlinger tre ganger hvert skoleår. Disse teorisamlingene varer i to uker. Resten av tiden er man lærling og går læretid hos en bedrift på hjemplassen. Etter fire år med skolesamlinger og læretid kan man ta fagbrev. Man har lønn under hele utdannelsen, også under teorisamlinger.

Du vil ha de samme rettighetene til videre utdanning og opptak til andre skoler, som om du hadde vært elev ved ordinær videregående skole.