Som elev ved Lærlingeskolen blir du samtidig tatt opp som elev ved Aust-Lofoten videregående skole som ligger i Svolvær. Aust-Lofoten vgs er faglig ansvarlig for undervisningen. Dette sikrer deg som elev de samme rettighetene som alle andre elever i videregående skole.

Skolen er en middels stor skole med litt over 400 elevplasser.

Skolens adresse er:         Gymnasgata 13, 8300 SVOLVÆR

Telefonnummer:             756 55000