På samlingene er det ikke lov å nyte rusmidler av noe som helst slag. Dette gjelder alle elever uansett alder. Det skal være ro på hotellet kl. 23.00. Vi har nulltoleranse mot mobbing! Skolen har ordensreglement som gjennomgås første samling. Kompetanserådgiverne vil føre tilsyn med- og forsikre seg om at reglementet blir overholdt.

NB! Ved brudd på reglementet, og da særlig med tanke på rusmidler og punkter som omhandler hotellet, er regelen at elever blir bedt om å finne seg nytt boalternativ underveis i samlingen. Omkostninger knyttet til dette må eleven dekke selv.