Skoleavgift

Over 50 deltakere fra hele landsdelen har  tidligere gjennomført klasser ved vårt lederutviklingsprogram. Vi er nå klare for å tilby oppstart av ny klasse våren 2023.

Som tidligere har styret i NESO prioritert "ledelse for medlemsbedriftene" og har derfor besluttet å delfinansiere deltakelsen for medlemsbedriftene med NOK 50.000 pr.deltaker. I utgangspunktet er rammen en deltaker pr.bedrift - men dersom det er ledig plass kan en søke om å få delfinansiert flere deltakere i dette programmet.

  • Ordinær skoleavgift:  NOK 136.000
  • Medlemmer i NESO: NOK 86.000 (NESO delfinansierer 50.000 kr pr.deltaker)