Østbø er NESOs avtalepartner på avfallsløsninger. Østbø er det største miljøet i Nord-Norge innen gjenvinningstjenester til næringslivet. De leverer komplette avfallsløsninger til bedrifter og sørger for at avfallet blir til nye råvarer. 

b

Hos Østbø AS får du: 

  • Oppstartsmøte/orienteringsmøter 
  • Presentasjoner og gjennomgang av avfallsplaner 
  • Har tilgjengelig personell på plass i implementeringsperioden ved behov 
  • Status og erfaringsmøter 
  • Ny kundeweb med sanntidsrapportering
  • De har full oversikt over alle avfallsmengder og transporter
  • Fremforhandlede NESO-priser.

 

Kontakt følgende for priser og mer informasjon:

  • Østbø kundesenter: 75 50 09 00
  • Hjemmeside: www.ostbo.no

 Åpningstider kundesenter: 07:30-15:30

Beredskap ved akutt forurensning:

Østbø AS har 24 timers betjent vakttelefon: 911 32 331.