Bestillinger 

Ved bestillinger /avbestilling / endring av ordre benyttes følgende:

Circle K Kundesenter:
Tlf.: 22 96 25 00
E-post: sks.bedrift@circlekeurope.com

På Circle K sin nettbaserte handelsløsning kan du blant annet:

 • Bestille smøreolje, kjemi og bulkprodukter - se her hvordan du gjør det på nett!
 • Ved å registrere deg som bruker vil du i framtiden kunne innhente denne og andre typer informasjon 24 timer i døgnet 7 dager i uken - akkurat når det passer deg.
 • Registrere deg på https://www.circlek.no/ 

Enkelte medlemmer vil oppleve at de i dag har bedre priser/rabatter enn det som synliggjøres i denne avtalen. Våre medlemmer som har dette vil fortsatt beholde disse priser/rabatter. Disse forskjellene vil oppleves der Circle K har gjort en vurdering ut fra markedsjustering lokalt. De av våre medlemmer som er kunde i dag hos Circle K er alleredet justert i  henhold til denne avtalens rabatter og priser. 

Nyhet fra Circel K!

Nå får du 50 øre i rabatt på lading!

k

k

For mer informasjon se dokumentet som ligger til høyre ⇒

 

Circle K Truckkort 

For diesel tatt ut via Circle K Truckkort for tyngre kjøretøyer over 3500 kg på Circle K Truckstasjoner i Norge, tilbys følgende rabatt på de til enhver tids gjeldende listepriser:

  Generell rabatt p.t. Circle K Trucknettverk rabatt p.t. Circle K utvalgte stasjoner rabatt
Produkt øre/ltr. inkl. mva p.t. øre/ltr. inkl. mva p.t. øre/ltr. inkl. mva
Diesel LS, avgiftspliktig 65            170            170
Diesel, avg. fri 65            170            170
Ad-blue 50            170   

 Bensin                         55                      (denne rabatten gjelder for pumpeprisen)

Rabattene gjelder på den til enhver tid gjeldene prisliste inkl. transporttillegg. Rabatten trekkes direkte fra på faktura hver måned. Fakturering en gang pr. måned, med generalnota på totalt beløp og underbilag som viser hva det enkelte kort har tatt ut i perioden.
For å bestille kort sender du inn søknad her!

Circle K har nær 480 stasjoner i Trucknettverket i Norge. I hovedTruckNettverket (HTN) er det 330 stasjoner spesielt tilrettelagt for tyngre kjøretøy. Kortet kan også benyttes på Circle K øvrige stasjoner i Norge (inkl. 1-2-3 og Best stasjoner). 

For øvrig innrømmes det:

 • 10 % på vask
 • 10 % på olje
 • 10 % på propan
 • 10% på rekvisita
Truck Diesel Guide, kortløsninger

Transport & Entreprenør, inkludert søknadsskjema, informasjon kortløsninger etc

Circle K firmakort for øvrige kjøretøyer
Produkt Rabatt p.t
Bensin 52 ø/l
Diesel 55 ø/l

- 50 øre i rabatt på EL-lading.

Rabatten gjelder  på den enkelte stasjons til enhver tid gjeldende pumpepris inkl. transporttillegg. Rabattene er inkl. mva., og trekkes direkte fra faktura hver måned. Faktura kan utstedes på alternative måter, f.eks. med et betalingsdokument og et underbilag pr. kort. Firmaet er da ansvarlig for rett innbetaling. i tillegg er hver sjette vask gratis ved bruk av Circle K vaskekort, som fåes på alle Circle K stasjoner.

For øvrig innrømmes det:

 • 10 % på vask
 • 10 % på olje
 • 10 % på propan
 • 10% på rekvisita

Personkort, rammeavtale ansatte

For medlemmer i NESO vil Circle K innen avtaleperiodens løpetid, på enhver tid gjeldende pumpepris på bensin og diesel tatt ut over personkort/Mastercard, yte følgende rabatter:

Bensin: -40,0 ø/l inkl. mva.
Diesel: -40,0 ø/l inkl. mva.

Informasjon rundt personkort kan leses her

Fakturering
Fakturering skjer etter følgende betingelser: Fakturadato + 30 dager. Fakturagebyr belastes ikke.

Selvbetjening gjort enkelt: 
https://www.circlek.no/bedrift/kundeportal-kort

Web: www.circlek.no

 

Circle K EXTRA Mastercard

ø

Du kommer lenger med det eneste kortet du trenger på veien! Visste du at du får enda mer ut av Circle K EXTRA med vårt Mastercard? Rabatter på drivstoff, bonus på kjøp** og mye mer. Søk om mastercard her!