Nominerte / påmeldte til konkurransen oppfylle følgende kriterier:

• Lærling i byggfagene tømrerfag eller betongfag

• Må være ansatt i en nordnorsk entreprenørbedrift

• Er i alderen 16 – 22 år (Ikke 23 år på finaletidspunkt)

• Har inngått lærekontrakt i 2020/2024.

• Kan også nomineres dersom de har avlagt fagbrev og kontrakt var inngått i 2022/2024

• Kandidatene må være dyktige handverkere og inneha gode personlige egenskaper.

Deltakerkriteriene er vedtatt av styret i NESO.