Lærlingene skal konkurrere i ”praktisk” rettet teoretisk prøve i både fylkesfinale og finale, samt en ren praktisk oppgave i finalen.

Fylkesfinale: Nominerte deltakere får tilsendt prøve på epost og må sende svaret tilbake til NESO i løpet av 15 minutter. Deltakeren skal være under oppsyn mens prøven gjennomføres. Det er ikke tillatt med hjelpemidler.

NNM finale: Deltakerne skal løse en praktisk oppgave. Oppgaven vil bestå i å bygge en modul etter tegning og beskrivelser. Tidsbruk er ca. 3 timer. Utførelsen karaktersettes med poeng. Max poengscore er 10.

Konkurransen avsluttes med teoretisk oppgave. Denne består av 10 spørsmål der hvert rette svar gir 1 poeng. Deltakeren som har samlet flest poeng gjennom praktisk og teoretisk del kåres til vinner av mesterskapet.

Deltakerne i hvert fag får de samme oppgavene, både under praktisk del og teoretisk del.