A. Deltakere: Arrangementet dekker alle utgifter under konkurransen for deltakerne. Den som melder lærlingene på konkurransen, betaler reise og oppholdskostnader.

B. Jury: Styret i NESO fungerer som jury.

C. Arrangør: Arrangøren dekker alle kostnader til markedsføring, transport og materiell under konkurransen, samt leie av lokaler til prøvene