Finalen gjennomføres i forbindelse med NESOs årsmøte der dette avholdes. Årsmøtet avholdes normalt sett i månedsskiftet mai/juni.