NESO styrer nominasjonsprosessen og lærlinger som oppfyller kriteriene ovenfor kan nomineres. Deltakerne kan nomineres av lærebedriften eller de kan nominere seg selv. Bedriften må bekrefte nominasjonen.