Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 
Publisert 16.10.2014 15:53:00

Viktige endringer i anbudsreglene – fritt spillerom for oppdragsgiver?

Et nytt lovforslag hvor det forslås en rekke endringer i anbudsreglene under EØS terskelverdiene (39 mill) er lagt ut på høring. Et av forslagene er at oppdragsgiver i alle anbudskonkurranser fritt skal velge om det skal foretas forhandlinger og hva det skal forhandles om. Det foreslås også at oppdragsgiver ikke trenger å angi tildelingskriterienes vekting. NESO har utarbeidet en oversikt over de mest sentrale endringene for bransjen, samt en vurdering av forslagene.
 
Flere aktuelle saker
 • NESO støtter oppmykning av arbeidstidsregler!

  NESO har nylig avgitt en høringsuttalelse vedrørende de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven knyttet til reglene om arbeidstid. NESO støtter en oppmykning av reglene, men mener at det bør foretas en større oppmykning av reglene enn det som foreslås av departementet, og at arbeidsgiver og arbeidstaker gis større muligheter til lokalt å avtale hensiktsmessige arbeidstidsordninger. Videre mener NESO at det bør være likestilling mellom tariffbundne virksomheter og virksomheter som ikke er tariffbundne bl.a. med henhold til hvilke arbeidstidsordninger som kan avtales og grensene for overtidsarbeid.
  Publisert 13.10.2014 15:15:00
   
 • Høringsuttalelse fra NESO vedrørende foreslåtte endringer i reglene om midlertidig ansettelse

  NESO har nylig avgitt en høringsuttalelse vedrørende de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven knyttet til reglene om mildertidig ansettelse.
  Publisert 01.10.2014 15:36:00
   
 • HMS-kurs for bygg- og anleggsbransjen - 15. oktober 2014, Finnsnes

  Den 15. oktober 2014 holder NESO kurset "HMS-kurs for bygg- og anleggsbransjen - nytt regelverk fra 1. januar 2013". Kurset holdes på Finnsnes Hotell, Finnsnes.
  Publisert 26.09.2014 12:36:00
   
 • NESOs høstmøte 2014

  NESOs høstmøte 2014 arrangeres i Harstad fra 30. okt - 02. nov. Vi gleder oss til et stort og innholdsrikt møte så det er viktig å være raskt ute med påmelding! Påmelding kan gjøres nå!
  Publisert 28.08.2014 11:15:00
   
Annonser
 
 
Kommende kurs
& aktiviteter
 
 • 30 - 30
  okt
  Seminar- Praktisk bruk av BIM i prosjekter
  Rica Hotell Harstad
   
 • 30 - 02
  okt nov
  NESOs høstmøte 2014 - medlem
  HARSTAD
   
 • 31 - 02
  okt nov
  NESOs høstmøte 2014 - leverandør
  HARSTAD
   
 • 31 - 01
  okt nov
  NESOs Høstmøte
  Harstad
   
 • 11
  nov
  Regionalt Kontaktmøte, Finnsnes
  Finnsnes
   
 • 12 - 12
  nov
  Regionalt kontaktmøte, Sortland
  Sortland Hotell
   
 • 18
  nov
  Regionalt kontaktmøte, Kirkenes
  Kirkenes
   
 • 18 - 21
  nov
  NESOs Formannsskole kl.19
  Tromsø