Anette Glad, advokatGlad er advokat innenfor rettsområdene entrepriserett, arbeidsrett, offentlige anskaffelser og alminnelig kontraktsrett.

Glad har jobbet i NESO siden februar 2021. Hun holder kurs om aktuelle kontraktsstandarder, bustadoppføringslova mm. og underviser på NESOs skoler i juridiske emner. Hun har også spesialisert seg i kontraktsstrategi og spesielle kontraktsbestemmelser.

Glad bistår NESOs medlemmer gjennom juridisk rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning, og har erfaring med å føre saker for domstolene.

Kontaktinformasjon:
Advokat Anette Glad
Tlf: 981 01 404
E-post: anette@neso.no