Advokatene i NESO er spesialister innen entrepriserett, og tilbyr både generell og prosjektspesifikk bistand innenfor dette fagområdet.

Våre advokater tilbyr bistand i alle faser av et byggeprosjekt, fra planlegging, avtaleinngåelse, samhandlingsfase, gjennomføringsfase, sluttoppgjør og eventuell tvisteløsning.

Entrepriseretten ligger til bunn for all aktivitet i en entreprenørvirksomhet. Et bevisst forhold og grunnleggende kjennskap til reglene som regulerer det kontraktsforholdet man har begitt seg inn på, er essensielt for å inngå gode kontrakter og å følge opp prosjektet på en forsvarlig måte. I motsatt fall er risikoen stor for at kontrakten vil føre med seg økonomisk tap og ressurskrevende diskusjoner og tvister, både underveis og i etterkant av prosjektet.

Advokatene i NESO kan bistå innenfor alle problemstillinger som kan aktualiseres i et byggeprosjekt, blant annet:

  • Kvalitetssikring av byggherrens anbudsgrunnlag og entreprenørens tilbud.
  • Utforming, forhandling og/eller kvalitetssikring av kontrakten som skal inngås.
  • Varsling og håndtering av tilleggskrav og/eller fristforlengelse som følge av endringer eller andre forhold som motparten har risikoen for («byggherreforhold»).
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Reklamasjoner, og håndtering av mangelskrav fra byggherren
  • Forhandlinger og tvisteløsning, både i og utenfor rettsalen.