Arbeidet kan knytte seg til gjennomgang av arbeidsavtaler, arbeidsvilkår eller arbeidsreglement, bistand i forbindelse med omstillinger og nedbemanninger eller problemstillinger knyttet til avskjed og oppsigelser.

Generell bistand fra en advokat innen arbeidsrett omfatter dermed hele syklusen fra ansettelse, underveis og ved opphør av arbeidsforhold.  

Logg deg inn på vårt ekstranett for å finne mer informasjon og maler som våre advokater har utformet til hjelp i de ulike fasene. 

Ved spørsmål eller ønske om bistand ta kontakt med en av våre advokater i menyen til høyre eller send en e-post til juridisk@neso.no. 

KLIKK HER FOR TILGANG TIL DOKUMENT- OG MALARKIV