Fra 1.april (med overgangsordning til 1.juli 2023) ble det innført et nytt lovverk som regulerer innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå.

Dette innebærer at det kun er virksomheter som har tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett, og skriftlig avtale med tillitsvalgte, som fortsatt kan foreta innleie. På byggeplasser i Oslo og Viken er forbudet mot innleie innført uavhengig av tariffavtale.

Dersom din virksomhet ikke er tariffbundet og ikke har avtale med tillitsvalgte, vil det kun være mulig å tilknytte seg midlertidig arbeidskraft gjennom å foreta midlertidige ansettelser eller å leie inn arbeidskraft (eller inngå underentrepriseoppdrag for deler av jobben) fra andre entreprenører.

For de av NESO sine medlemmer som er tariffbundet og har avtale med tillitsvalgte, kan det fortsatt inngås avtale om lovlig innleie fra registrerte bemanningsforetak. Rent praktisk vil det da inngås en innleieavtale mellom innleier og bemanningsforetaket, samt en ansettelsesavtale mellom bemanningsforetaket og den innleide.

Ved innleie er det samtidig også en rekke formalkrav og forpliktelser som man sørge for å oppfylle. Eksempelvis krav til:

  • Årlig drøftelse med tillitsvalgte om bruk av innleid arbeidskraft
  • Bemanningsforetaket må være lovlig registrert hos Arbeidstilsynet
  • Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår mellom innleide og egne ansatte
  • Solidaransvar for lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjørelse

Relevante artikler: