Myndighetskrav er en samlebetegnelse for krav og retningslinjer fra offentlige myndigheter som gjelder for næringsdrivende generelt og bygge- og anleggsentreprenører spesielt.

Advokatene i NESO har kjennskap til de fleste typer myndighetskrav, og tilbyr våre medlemsbedrifter både juridiske bistand og verktøy for å sikre at bedriftene oppfyller slike krav. Dette kan blant annet knytte seg til:

  • Personvern (GDPR)
  • Åpenhetsloven
  • Byggherreforskriften
  • HMS og kvalitetssikringssystem og rutiner for internkontroll
  • Sentral godkjenning (frivillig godkjenningsordning administrert av DiBK

Kontakt gjerne våre advokater om du er usikker på hvilke myndighetskrav som er aktuelle og relevante for din bedrift.