Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for over kr. 500 mrd. årlig, og byggekontrakter utgjør en vesentlig del av denne totalen.

Når offentlige byggherrer, så som statlige myndigheter, kommuner, fylkeskommuner, eller andre offentlige organ, foretak og etater skal inngå kontrakt om byggearbeider, er det som hovedregel slik at prosessen må følge regelverket for offentlige anskaffelser. Advokatene i NESO har god kjennskap til dette regelverket, og kan bistå våre medlemsbedrifter i alle ledd av anskaffelsesprosessen.

Vi kan bistå med blant annet:

  • Gjennomgang av konkurransegrunnlag
  • Utforming av tilbud
  • Forhandlinger
  • Innsynsbegjæringer
  • Vurdere om det er grunnlag for å påklage en tildeling, evt. ved klage til KOFA
  • Midlertidig forføyning for å avverge kontraktsinngåelse i påvente av klage
  • Rettslige skritt for å søke erstatning for brudd på anskaffelsesreglene