Åpenhetsloven stiller krav til større virksomheter om å dokumentere sitt arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Frist for offentliggjøring av virksomhetens aktsomhetsvurderinger knyttet til Åpenhetslovens virkeområde var 31.juni 2023.

NESO har utarbeidet en dokumentpakke for å hjelpe våre medlemmer med å oppfylle lovens krav, og som gratis kan lastes ned av våre medlemmer på intranett. 

Les mer og last ned vår manual og verktøykasse her