Ansettelser reguleres i all hovedsak av arbeidsmiljølovens bestemmelser og arbeidskontrakten som inngås mellom virksomheten og den ansatte.

For enkelte forhold vil arbeidsmiljølovens bestemmelser være absolutte, mens ellers vil arbeidskontrakten kunne stille andre vilkår eller utfylle det som følger av loven.

En god arbeidsavtale kan være med på å sikre ryddighet i arbeidsforholdet og forebygge konflikter på arbeidsplassen.

Fra 1.juli 2024 vil arbeidsmiljøloven stille strengere krav både til innholdet i ansettelsesavtalen og til hvilken tid ansettelsesavtaler må foreligge. De nye reglene vil gjelde for ansettelsesavtaler som inngås etter denne datoen og hvor virksomheten da plikter å inngå en skriftlig arbeidsavtale senest 7 dager etter tiltredelse, jfr. arbeidsmiljøloven §14-5. Arbeidstakere som har eksisterende arbeidsavtale, kan imidlertid også be om å få oppdatert arbeidsavtale og hvor virksomheten da plikter å etterkomme dette innen 2 måneder.

NESO har oppdatert maler til standard arbeidsavtale som tilfredsstiller lovens minimumskrav etter §14-6.

Det er imidlertid flere ting en virksomhet må ta stilling til før man kan inngå en arbeidskontrakt, deriblant:

  • Hvordan skal den ansatte tilknyttes? Fast eller midlertidig ansettelse? Eller er det adgang til vikariat for å dekke opp behovet?
  • Hvilke lønns- og arbeidstidsbestemmelser skal gjelde?
  • Hvor lang prøvetid eller oppsigelsestid skal/kan avtales?

Relevante dokumenter/maler finner du ute til høyre på denne siden.

Les også:

Nye krav til arbeidsavtaler 1. juli 2024 (krever innlogging til medlemsnett)