Ansettelser reguleres i all hovedsak av arbeidsmiljølovens bestemmelser og arbeidskontrakten som inngås mellom virksomheten og den ansatte.

For enkelte forhold vil arbeidsmiljølovens bestemmelser være absolutte, mens ellers vil arbeidskontrakten kunne stille andre vilkår eller utfylle det som følger av loven.

En god arbeidsavtale kan være med på å sikre ryddighet i arbeidsforholdet og forebygge konflikter på arbeidsplassen.

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser plikter virksomheten å inngå en skriftlig arbeidsavtale senest 1 måned etter tiltredelse, jfr. arbeidsmiljøloven §14-5. NESO har utarbeidet maler til standard arbeidsavtale som tilfredsstiller lovens minimumskrav etter §14-6.

Det er imidlertid flere ting en virksomhet må ta stilling til før man kan inngå en arbeidskontrakt, deriblant:

  • Hvordan skal den ansatte tilknyttes? Fast eller midlertidig ansettelse? Eller er det adgang til vikariat for å dekke opp behovet?
  • Hvilke lønns- og arbeidstidsbestemmelser skal gjelde?
  • Hvor lang prøvetid eller oppsigelsestid skal/kan avtales?

Relevante artikler: