Behovet for omorganisering og nedbemanning kan oppstå av flere grunner.

Selv om det vanligste kanskje er som følge av mangel på oppdrag eller den økonomiske situasjonen i virksomheten, kan det også være behov for å endre organisering eller kompetansesammensetningen i virksomheten. Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav og rammer for hvordan en omorganisering og evt. nedbemanning skal gjennomføres.

En omorganiseringsprosess kan illustreres på følgende måte:

I de tilfeller hvor en omorganisering vil resultere i en nedbemanningsprosess, er det særlig viktig å sikre en ryddig og saklig prosess som ivaretar arbeidsmiljølovens krav. Det stilles blant annet krav til at man forut for evt. beslutning om oppsigelse gjennomfører et drøftelsesmøte med ansatte som kan bli rammet av nedbemanningen hvor man gjennomgår hvordan utvelgelsen er foretatt for å sikre et riktig og fullstendig grunnlag før endelig beslutning fattes.