Advokat Hanne Syrstad

Hanne arbeider innenfor rettsområdene bygge- og entrepriserett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, plan og bygningsrett og alminnelig kontraktsrett. 

Hanne er opptatt av å gi grundig og effektiv rådgivning til NESO sine medlemmer, og ønsker å jobbe for å forebygge konflikter gjennom å informere og kurse våre medlemmer i aktuelle rettsområder og problemstillinger for bransjen. I de sakene hvor man ikke klarer å finne minnelige løsninger har hun også erfaring med å føre saker for domstolene. 

Relevant erfaring:

Hanne har en master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2015 og en bachelor i Økonomi og Forretningsjus fra Handelshøyskolen BI fra 2011. Før hun tiltrådte som advokat i NESO i april 2022 har Hanne jobbet som advokat /tax legal counsel i DNV AS i 4 år med merverdiavgift og kontraktsrett. Hanne har også arbeidet 7 år i Deloitte Advokatfirma AS med bl.a. merverdiavgift og fast eiendom.

Kontaktinformasjon:
Hanne Syrstad
Tlf: 928 66 840
E-post: Hanne@neso.no