Advokat Sondre Loftheim ValakerSondre arbeider hovedsaklig innen rettsområdene bygge- og entrepriserett, arbeidsrett og generell kontraktsrett. Sondre har inngående kjennskap til standardkontraktene innenfor entreprise- og rådgivningsoppdrag, og har omfattende erfaring med forhandlinger og tvisteløsning både i og utenfor domstolen.

Sondre er opptatt av å gi praktisk bistand til NESOs medlemsbedrifter, og kan tilby treffsikker rådgivning i alle faser av byggeprosjektet. Sondre har erfaring med bistand og tvisteløsning som advokat for både entreprenører og byggherrer, og er en hyppig brukt foredragsholder.

Relevant erfaring:

Sondre tok juridisk mastegrad ved Universitetet i Bergen i 2013, og jobbet som advokat og senioradvokat i CMS Kluge fra 2013 til han tiltrådte som advokat og avdelingsleder i NESO i mai 2022. Sondre har også vært utleid i 8 måneder som advokat til Kongsberg Maritime AS.

Kontaktinformasjon: 
Sondre Loftheim Valaker
Tlf: 941 98 757
E-post: Sondre@neso.no