Valgfritt - Fysisk eller digitalt. Kan også kombineres. 

Erfaringsmessig foretrekker mange bedrifter at kursholder kommer til bedriftens lokasjon og avholder kurset der.