Avtales etter forespørsel. ligger typisk på mellom 40-60 tusen avhengig av ønsket lengde og kompleksitet på kursopplegget

Dette tilbudet inngår i NESO medlemmers mulighet til delfinansiering inntil kr 50 000 pr bedrift. Delfinansiering er betinget av 50% egenkapital.