NESO legger opp til at inntil 15 stk pr bedrift kan booke seg inn på dette opplegget. NESO står for alle lisenser ifm programvare som er nødvendig til den praktisk aktive delen av opplegget.

Programmet består av 2 hoveddeler. Teoretisk og praktisk. Én del hvor NESO foreleser med teori og viser tilhørende relevante eksempler, og én del hvor deltakerne selv omsetter teori til praktisk kunnskap.

Det legges ellers opp til at den teoretiske delen skal være workshop basert med innspill, spørsmål og diskusjoner i plenum rundt teori og praktiske utfordringer og løsninger knyttet til bruk av 3D modeller.