2 dager tentativt fra 08.30-15.00 (Vi er fleksible på gjennomføring iht tid og sted)