To dager. Kan også avtales nærmere ved bestilling.  Erfaringsmessig foretrekker mange bedrifter at kursholder kommer til bedriftens lokasjon og avholder kurset der.